×

Wiadomość

Nasza witryna używa plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Pliki cookie są również niezbędne do prawidłowego działania wyszukiwarki.

Zobacz dyrektywę parlamentu europejskiego

Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowego Serwisu www.multumofert.pl (dalej „Regulamin”).
2. Wyłączne prawa do Serwisu przysługują firmie Media Platform Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Resorowa 28, 02-956 Warszawa – dalej „Administrator”.
3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
4. Serwis pełni wyłącznie rolę informacyjną o ofertach: kupna, najmu, sprzedaży i wynajmu nieruchomości, usługach i produktach Ogłoszeniodawców oraz ma na celu ułatwienie kontaktu pomiędzy Ogłoszeniodawcą, a osobą zainteresowaną Ogłoszeniem, jak również umożliwia pobieranie i drukowanie Ogłoszeń.
5. Administrator publikuje ogłoszenia Ogłoszeniodawców zgodnie z cennikiem.  
6. Pojęcia używane w Regulaminie:

Serwis – serwis internetowy zawierający informacje o ofertach: kupna, najmu, sprzedaży, wynajmu nieruchomości, usługach i produktach Ogłoszeniodawców;
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie w Serwisie;
Administrator - podmiot zarządzający Serwisem;
Konto – nazwa Użytkownika oraz hasło zakładane przez każdego Użytkownika;
Rejestracja – założenie konta przez Użytkownika, umożliwia dostęp do pełnych usług oferowanych przez Serwis;
Ogłoszenie – to informacja, która jest opublikowana w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę. Za treść Ogłoszenia odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.


7. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego celem oraz obowiązującymi przepisami prawa, bez naruszania dobrych obyczajów.
8. Administrator umożliwia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Serwisu.
9. Serwis nie służy pośrednictwu w sprzedaży nieruchomości, a jedynie publikowaniu informacji Ogłoszeniodawców.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszenia, w szczególności za treść Ogłoszeń, niepełnych, niepoprawnych, czy zawierających informacje nieprawdziwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki realizacji, czy też niedojścia do skutku transakcji, wynikłych z faktu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Użytkownik powinien samodzielnie podjąć niezbędne działania dla weryfikacji prawdziwości treści Ogłoszenia.
11. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek transakcji, zawieranych na skutek publikacji Ogłoszenia.
12. Administrator ma prawo do wykorzystania danych osobowych podanych przez Użytkownika dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Serwis.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Administrator podejmuje również decyzję o zamknięciu Serwisu.
14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Serwisu www.multumofert.pl w internecie.

Ogłoszenia
1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Ogłoszeniodawca wypełnia Formularz Rejestracyjny.
2. Ogłoszenie nie może zawierać innych informacji, aniżeli opis nieruchomości, towaru lub usługi Ogłoszeniodawcy oraz warunki transakcji handlowej. Zamieszczanie w Serwisie jakichkolwiek innych informacji, bez zgody Administratora jest zabronione. Administrator nie ocenia treści Ogłoszenia przed jego publikacją w Serwisie, a publikacja Ogłoszenia nie oznacza wyrażenia zgody na treść Ogłoszenia.
3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie.
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi za publikację Ogłoszeń jest uzależnione od cennika. Zmiany w cenniku wchodzą w życie trzy miesiące po opublikowaniu w Serwisie. O każdej zmianie w cenniku Administrator powiadomi Ogłoszeniodawców drogą mailową na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
5. Szczegółowe informacje dotyczące cennika dostępne są pod adresem http://www.multumofert.pl/cennik
6. Wszelkie spory wynikające z jednostkowej umowy publikacji Ogłoszenia będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miasta Warszawa.
7. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Formularze kontaktowe
1. Użytkownik wykorzystując formularze kontaktowe, wyraża zgodę na przetwarzanie przez www.multumofert.pl danych Użytkownika w celach marketingowych i wykorzystywanie konta Użytkownika do celów komercyjnych poprzez:

  • wysyłanie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej związanej z działalnością portalu.
  • wyświetlanie na stronach Portalu www.multumofert.pl reklam i treści reklamowych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika z wykorzystaniem jego danych podanych w formularzu.

Ochrona danych osobowych
1. Ogłoszeniodawca rejestrujący się w Serwisie podaje w treści formularza dane osobowe.
Wypełnienie formularza w Serwisie jest równoznaczne z dobrowolnym udostępnieniem zawartych w nim danych osobowych, jak również na wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora.
2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Ogłoszeniodawców w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora dla potrzeb marketingowych.
4. Administrator chroni dane osobowe udostępnione przez Ogłoszeniodawcę. Dane te w żadnej formie ani w żadnym wypadku nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą.
5.Ogłoszeniodawca ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania.
6. Udostępnienie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych, a także odmowa udostępnienia danych osobowych wskazanych z formularzu Serwisu jest równoznaczne z odmową świadczenia danej usługi przez Administratora.
 
Reklamacje usług
Reklamacje będą rozpatrywane na następujących warunkach:
1. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą wykonania usługi przez Administratora najpóźniej w terminie 7 dni od daty publikacji Ogłoszenia. W razie nie zgłoszenia reklamacji w powyżej wskazanym terminie Administrator jest upoważniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
2. W każdym przypadku reklamacja powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana na adres Administratora listem poleconym. Reklamacja może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., o ile zostanie następnie także przesłana do Administratora listem poleconym. Reklamacja powinna zawierać określenie Ogłoszeniodawcy, precyzyjne określenie rodzaju zgłaszanej wady oraz adres poczty elektronicznej, na którą Administrator prześle swoje stanowisko odnośnie zgłoszonej reklamacji. Reklamacja niepełna, czy też zawierająca sprzeczności lub też niejasności nie stanowi skutecznie złożonej reklamacji.
3.Reklamacja dotycząca nie wykonania przez Administratora usługi opisanej w niniejszym Regulaminie rozpatrywana będzie w terminie 7 dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia.
4.Reklamacja dotycząca nieprawidłowego wykonania przez Administratora usługi opisanej w niniejszym Regulaminie (braku publikacji pełnej treści Ogłoszenia) rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego zgłoszenia.
5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Ogłoszeniodawca będzie uprawniony do publikacji nowego Ogłoszenia w okresie 30 dni od daty wskazanej w powiadomieniu wysłanym drogą mailową przez Administratora o uznaniu reklamacji, na szczegółowych zasadach i warunkach wskazanych w tym powiadomieniu przez  Administratora.

Do sprzedaży Bliźniak lub cały dom w bardzo atrakcyjnym ...
Niepowtarzalny dom w stylu mazurskim zlokalizowany w Ruścu ...
Do sprzedaży rozkładowy segment środkowy, super ...
Atrakcyjnie położona działka z wszystkimi mediami w drodze ...
Bardzo ładna działka o powierzchni 5.200m2 -wymiary ok ...
Działka budowlana o powierzchni 1863m2 zlokalizowana w ...
Do wynajęcia 3 pokoje na Mokotowie. W pobliżu znajduje się ...
Mieszkanie o powierzchni 50m2, 2 pokoje usytuowane na 3 ...
Przedstawiamy piękne, przestronne, jasne mieszkanie z ...

Newsletter

Partnerzy